Chứng Chỉ Hậu Đại Học

Chương trình chứng chỉ nhằm mục đích giúp sinh viên bước đầu tiên trong sự tăng trưởng thuộc linh và phục vụ Chúa. Mỗi chương trình gồm 6 môn nhắm vào những nhu cầu tâm linh và học hỏi của từng cá nhân. Sinh viên có thể hoàn tất trong vòng 1 năm.

Read More

Cao Học Mục Vụ

Chương trình Cao Học Mục Vụ (2-4 năm) nhằm trang bị người hầu việc Chúa trong các vai trò lãnh đạo tại Hội Thánh địa phương, các tổ chức Cơ-Đốc cũng như các tổ chức vô vị lợi khác. Sinh viên các dịp nghiên cứu qua nhiều môn học khác nhau liên hệ trực tiếp đến Thánh Kinh, Thần Học, Mục Vụ và Lãnh Đạo (2-4 năm).

Read More

Cao Học Thần Học

Chương trình Cao Học Thần Học (4-8 năm) trang bị sinh viên cho chức vụ quản nhiệm Hội Thánh và các vai trò lãnh đạo trong bối cảnh đa văn hóa ngày nay. Thêm vào trong những môn học nhằm phát triển kiến thức, kỹ năng và thực hành thường thấy như Thánh Kinh, Thần Học, Tăng Trưởng Tâm Linh, Chứng Đạo, Chăm Sóc…

Read More

Tiến Sĩ Mục Vụ

Mục đích của chương trình Tiến Sĩ Mục Vụ là nhằm nâng cao khả năng và kỹ năng của các nhà lãnh đạo trong công việc của họ. Chương trình được soạn để giúp sinh viên phát triển năng lực chuyên môn, bao gồm tư duy phê bình trong mục vụ, kỹ năng truyền thông, khả năng thông giải thần học và các kỹ năng chuyên biệt để làm việc hiệu quả trong từng hoàn cảnh cụ thể.

Read More

Trường School of Innovation and Management (SIM) trang bị cho sinh viên kỹ năng cần thiết để có một sự nghiệp thành công và cuộc sống ý nghĩa trong thời đại số thông qua các chương trình đào tạo chất lượng cao, thời khóa biểu linh hoạt và bắt kịp xu thế mới trên thị trường. Ngoài ra, các chương trình học được thiết kế dưới góc nhìn Cơ đốc và chú trọng phát triển các kỹ năng tối quan trọng cho sinh viên.

  • Cử nhân Kỹ Năng Chuyên Nghiệp (bắt đầu vào mùa Thu 2020)
  • Cử nhân Quản Lý Kinh Doanh (bắt đầu vào mùa Thu 2020)
  • Cử nhân Công Nghệ Thông Tin (sẽ thông báo sau)
  • Cử nhân Giáo Dục (sẽ thông báo sau)
  • Cử nhân Chăm Sóc Sức Khỏe (sẽ thông báo sau)