Công Nhận Chất Lượng Giáo Dục

Union University of California được công nhận chất lượng giáo dục do Cơ quan thẩm định chất lượng Distance Education Accrediting Commission (DEAC) cấp. DEAC là hiệp hội thẩm định chất lượng giáo dục quốc gia được công nhận bởi Bộ Giáo Dục Hoa Kỳ (U.S. Department of Education). Tất cả chương trình đào tạo của UUC đều được DEAC công nhận chất lượng.

Được DEAC công nhận chất lượng chứng tỏ rằng bằng cấp của trường sẽ cung ứng một nền tảng giáo dục chất lượng cần thiết để sinh viên có thể tiến xa hơn trong chuyên môn của mình. Để được công nhận chất lượng giáo dục từ DEAC, UUC đã nỗ lực để đạt được các tiêu chuẩn khắt khe về chất lượng đào tạo lẫn các quy tắc đạo đức trong vận hành một cơ sở giáo dục và luôn phấn đấu cải thiện chất lượng giáo dục và trách nhiệm với sinh viên.

 

Distance Education Accrediting Commission (DEAC)

1101 17th Street NW, Suite 808, Washington, DC 20036

202-234-5100 | www.deac.org | info@deac.org

 

Cơ quan thẩm định chất lượng giáo dục DEAC được Bộ Giáo Dục Hoa Kỳ (U.S. Department of Education) công nhận thông qua Hội Đồng Thẩm Định Chất Lượng Giáo Dục Bậc Cao (Council for Higher Education Accreditation) là một tổ chức định chuẩn chất lượng giáo dục quốc gia (National Institutional Accreditation Organization). UUC có tên trong danh sách các trường được công nhận chất lượng giáo dục trên website của CHEA. 202-955-6126 | www.chea.org | chea@chea.org

Bureau for Private Postsecondary Education (BPPE) – Cục Giáo dục Tư thục sau Trung học

UUC là một trường đại học tư thục được cấp phép hoạt động bởi Cục Giáo dục Tư thục sau Trung học (BPPE) của tiểu bang California. Được cơ quan BPPE cấp phép hoạt động chứng tỏ UUC tuân thủ đầy đủ mọi tiêu chí theo luật giáo dục của tiểu bang California gồm có California Private Postsecondary Education Act of 2009 and Division 7.5 of Title 5 of the California Code of Regulations.

 

Bureau for Private Postsecondary Education

2535 Capitol Oak Drive, Suite 400, Sacramento, CA 95833

916-431-6959 | www.bppe.ca.gov | bppe@dca.ca.gov

International Council for Higher Education (ICHE) – Hội đồng Giáo dục Bậc cao Quốc tế

UUC là một thành viên của Hội đồng Giáo dục Bậc cao Quốc tế (ICHE) là một cơ quan có phạm vi toàn cầu với sức mệnh thúc đẩy một nền giáo dục có chất lượng cao và các mô hình giáo dục bậc cao tích hợp và có tính bền vững, đặt biệc là ở các quốc gia mà cơ hội học tập còn hạn chế và có mong muốn cải thiện nền giáo dục nước nhà.

 

International Council for Higher Education (ICHE)

10344 West Barnsdale Drive, Boise, Idaho 83704

http://www.ichenetwork.org/ | info@ichenetwork.org