Dâng Hiến

Viện Thần Học Tin Lành Việt Nam xin chân thành cảm ơn Quý Tôi Tớ & Con Cái Chúa đã yêu mến và dâng hiến cho công tác đào tạo Người Hầu Việc Chúa. Xin quý vị cho Viện biết email để Phòng Tài Chánh gửi biên nhận thường kỳ qua email. Cầu xin Chúa ban phước lành bội phần trên Quý Ân Nhân và Gia Đình.

Nếu quí vị dâng hiến bằng check xin gửi về:

UNION UNIVERSITY OF CALIFORNIA
14200 GOLDENWEST STREET
WESTMINSTER, CA 92683