Lịch Học

Lịch Học 2019

 

Tháng Một

 

1

 

Tết Dương Lịch

 

7

 

Module 1, khoá Mùa Xuân 2019 bắt đầu

 

 

20

 

Ngày cuối bỏ bớt lớp module 1 khóa Xuân 2019 mà không nhận điểm W và

được hoàn toàn bộ học phí

 

Tháng Hai

 

 

3

 

Ngày cuối bỏ bớt lớp module 1 khóa Xuân 2019: nhận điểm W và được hoàn 70% học phí

 

 

17

 

Ngày cuối bỏ bớt lớp module 1 khóa Xuân 2019: nhận điểm W và được hoàn 50% học phí (Sau ngày này, sinh viên bỏ lớp sẽ bị điểm WF và Trường sẽ không hoàn lại học phí)

 

Tháng Ba

 

1

 

Đăng ký lớp Module 2, khoá Mùa Xuân 2019 bắt đầu

 

17

 

Module 1, khoá Mùa Xuân 2019 kết thúc

 

Tháng Tư

 

1

 

Module 2, khoá Mùa Xuân 2019 bắt đầu

 

 

14

 

Ngày cuối bỏ bớt lớp module 2 khóa Xuân 2019 mà không nhận điểm W và

được hoàn toàn bộ học phí

 

21

 

Lễ Phục Sinh

 

 

28

 

Ngày cuối bỏ bớt lớp module 2 khóa Xuân 2019: nhận điểm W và được hoàn 70% học phí

 

Tháng Năm

 

 

12

 

Ngày cuối bỏ bớt lớp module 2 khóa Xuân 2018: nhận điểm W và được hoàn 50% học phí (Sau ngày này, sinh viên bỏ lớp sẽ bị điểm WF và trường sẽ không hoàn lại học phí)

 

30

 

Ngày cuối để xem xét giảm học phí

 

Tháng Sáu

 

8

 

Module 2, khoá Mùa Xuân 2019 kết thúc

 

15

 

Đăng ký lớp Module 1, khoá Mùa Thu 2019 bắt đầu

 

Tháng Bảy

 

15

 

Module 1, khoá Mùa Thu 2019 bắt đầu

 

 

28

 

Ngày cuối bỏ bớt lớp module 1 khóa Thu 2019 mà không nhận điểm W và

được hoàn lại toàn bộ học phí

 

Tháng Tám

 

 

11

 

Ngày cuối bỏ bớt lớp module 1 khóa Thu 2019: bị điểm W và được hoàn

70% học phí

 

 

25

 

Ngày cuối bỏ bớt lớp module 1 khóa Thu 2019: nhận điểm W và được hoàn

50% học phí (Sau ngày này, sinh viên bỏ lớp sẽ bị điểm WF và trường sẽ

không hoàn lại học phí)

 

Tháng Chín

 

8

 

Đăng ký lớp Module 2, khoá Mùa Thu 2019 bắt đầu

 

22

 

Module 1, khoá Mùa Thu 2019 kết thúc

 

Tháng Mười

 

7

 

Module 2, khoá Mùa Thu 2019 bắt đầu

 

 

20

 

Ngày cuối bỏ bớt lớp module 2 khóa Thu 2019 mà không nhận điểm W và

được hoàn lại toàn bộ học phí

 

Tháng Mười Một

 

 

3

 

Ngày cuối bỏ bớt lớp module 2 khóa Thu 2019: nhận điểm W và được hoàn

70% học phí

 

 

17

 

Ngày cuối bỏ bớt lớp module 2 khóa Thu 2019: nhận điểm W và được hoàn

50% học phí (Sau ngày này, sinh viên bỏ lớp sẽ nhận điểm WF và trường sẽ không hoàn lại học phí)

 

21

 

Thanksgiving Day

 

Tháng Mười Hai

 

6

 

Đăng ký lớp Module 1, khoá Mùa Xuân 2020 bắt đầu

 

15

 

Module 2, khoá Mùa Thu 2019 kết thúc

 

25

 

Lễ Giáng Sinh

Sinh viên có thể hủy bỏ lớp đã đăng ký bất cứ lúc nào bằng cách điền vào mẫu Bỏ Lớp trong Trang Sinh Viên. Học phí chưa sử dụng sẽ được hoàn trả dựa trên căn bản sau:

BẢNG TỶ LỆ HOÀN TRẢ(theo học phần 10 tuần):

Từ tuần 1 đến cuối tuần 2: 

số hoàn trả 

100%

Từ tuần 3 đến cuối tuần 4:

số hoàn trả 

 70%

Từ tuần 5 đến cuối tuần 6:

số hoàn trả 

 50%

Từ tuần 7 trở đi:

số hoàn trả 

 0%

 

Trên biểu đồ hoàn trả theo tỷ lệ áp dụng có hoặc không có sinh viên tham dự buổi học đầu tiên, và UUC không tự động giảm cho học sinh không vào lớp học.

Số tiền nêu trên sẽ được hoàn trả vào tài khoản của sinh viên trong vòng 30 ngày kể từ ngày hủy lớp.