Lịch Học

LỊCH ADMINISTRATIVE 2020

Tháng Một

6

Bắt đầu khóa Mùa Xuân 1-2020

20

Ngày cuối bỏ bớt lớp khóa Mùa Xuân 1-2020 mà không nhận điểm W và được hoàn 100% học phí

Tháng Hai

3

Ngày cuối bỏ bớt lớp khóa Mùa Xuân 1-2020: nhận điểm W và được hoàn 70% học phí

17

Ngày cuối bỏ bớt lớp khóa Mùa Xuân 1-2020: nhận điểm W và được hoàn 50% học phí. Sau ngày này, sinh viên bỏ lớp sẽ nhận điểm WF và sẽ không được hoàn lại học phí.

Tháng Ba

2

Bắt đầu đăng ký lớp khóa Mùa Xuân 2-2020

13

Kết thúc khóa Mùa Xuân 1-2020

30

Bắt đầu khoá Mùa Xuân 2-2020

Tháng Tư

13

Ngày cuối bỏ bớt lớp khóa Mùa Xuân 2-2020 mà không nhận điểm W và được hoàn 100% học phí

27

Ngày cuối bỏ bớt lớp khóa Mùa Xuân 2-2020: nhận điểm W và được hoàn 70% học phí

Tháng Năm

11

Ngày cuối bỏ bớt lớp khóa Mùa Xuân 2-2020: nhận điểm W và được hoàn 50% học phí. Sau ngày này, sinh viên bỏ lớp sẽ nhận điểm WF và không được hoàn lại học phí.

30

Ngày cuối để xem xét giảm học phí cho năm học sau

Tháng Sáu

5

Khoá Mùa Xuân 2-2020 kết thúc

15

Đăng ký lớp của khoá Mùa Hè 2020 bắt đầu

Tháng Bảy

13

Bắt đầu khoá Mùa Hè 2020

20

Ngày cuối bỏ bớt lớp của khóa Mùa Hè 2020 mà không nhận điểm W và được hoàn 80% học phí

27

Ngày cuối bỏ bớt lớp của khóa Mùa Hè 2020: nhận điểm W và được hoàn 60% học phí

Tháng Tám

3

Ngày cuối bỏ bớt lớp của khóa Mùa Hè 2020: nhận điểm W và được hoàn 40% học phí

10

Đăng ký lớp của khoá Mùa Thu 2020

Ngày cuối bỏ bớt lớp của khóa Mùa Hè 2020: nhận điểm W và được hoàn 20% học phí

17

Đăng ký lớp của khoá Mùa Thu 2020 cho sinh viên mới

Ngày cuối bỏ bớt lớp của khoá Mùa Hè 2020: nhận điểm W và được hoàn 0% học phí. Sau ngày này, sinh viên bỏ lớp sẽ nhận điểm WF và không được hoàn lại học phí.

Tháng Chín

14

Bắt đầu khoá Mùa Thu 2020

21

Khoá Mùa Hè 2020 kết thúc

Ngày cuối bỏ bớt lớp của khóa Mùa Thu 2020 mà không nhận điểm W và được hoàn 80% học phí

28

Ngày cuối bỏ bớt lớp của khóa Mùa Thu 2020: nhận điểm W và được hoàn 60% học phí

Tháng Mười

5

Ngày cuối bỏ bớt lớp của khóa Mùa Thu 2020: nhận điểm W và được hoàn 40% học phí

12

Ngày cuối bỏ bớt lớp của khóa Mùa Thu 2020: nhận điểm W và được hoàn 20% học phí

19

Ngày cuối bỏ bớt lớp của khóa Mùa Thu 2020: nhận điểm W và được hoàn 0% học phí. Sau ngày này, sinh viên bỏ lớp sẽ nhận điểm WF và sẽ không được hoàn lại học phí.

Tháng Mười Một

2

Đăng ký lớp của khoá Mùa Đông 2020

9

Đăng ký lớp của khoá Mùa Đông 2020 cho sinh viên mới

20

Khoá Mùa Thu 2020 kết thúc

26

Lễ Tạ Ơn

Tháng Mười Hai

7

Bắt đầu khoá Mùa Đông 2020

14

Ngày cuối bỏ bớt lớp của khóa Mùa Đông 2020 mà không nhận điểm W và được hoàn 80% học phí

21

Ngày cuối bỏ bớt lớp của khóa Mùa Đông 2020 mà không nhận điểm W và được hoàn 60% học phí

25

Lễ Giáng Sinh

28

Ngày cuối bỏ bớt lớp của khóa Mùa Đông 2020 mà không nhận điểm W và được hoàn 40% học phí

Sinh viên có thể hủy bỏ lớp đã đăng ký bất cứ lúc nào bằng cách điền vào mẫu Bỏ Lớp trong Trang Sinh Viên. Học phí chưa sử dụng sẽ được hoàn trả dựa trên căn bản sau:

BẢNG TỶ LỆ HOÀN TRẢ(theo học phần 10 tuần):

Từ tuần 1 đến cuối tuần 2: 

số hoàn trả 

100%

Từ tuần 3 đến cuối tuần 4:

số hoàn trả 

 70%

Từ tuần 5 đến cuối tuần 6:

số hoàn trả 

 50%

Từ tuần 7 trở đi:

số hoàn trả 

 0%

 

Trên biểu đồ hoàn trả theo tỷ lệ áp dụng có hoặc không có sinh viên tham dự buổi học đầu tiên, và UUC không tự động giảm cho học sinh không vào lớp học.

Số tiền nêu trên sẽ được hoàn trả vào tài khoản của sinh viên trong vòng 30 ngày kể từ ngày hủy lớp.