Tín Lý

Union University of California (UUC) là một trường đại học Cơ Đốc trực tuyến, liên hệ phái. Chúng tôi tin tuyên xưng của Tín Điều Các Sứ Đồ và Giao ước Lausanne 1974 với sứ mạng trang bị cho học viên để họ phục vụ Chúa trong bối cảnh và mục vụ của họ. Tìm hiểu về quan điểm Thần học của UUC qua các tài liệu sau:

Chính sách đối xử không phân biệt::

Union University of California trước sau vẫn trung thành với chính sách tiếp nạp và không phân biệt đối với người quản lý, giáo sư, nhân viên, và sinh viên. Nhằm mục đích tạo điều kiện công bằng trong giảng dạy và tuyển dụng, Viện không có sự phân biệt cá nhân dựa trên tuổi tác, màu da, sắc tộc, dòng họ, giới tính, tình trạng hôn nhân, tình trạng thiểu năng về thể chất hay tinh thần, tư cách công dân, nguồn gốc chủng tộc, tôn giáo, hệ phái, tình trạng thâm niên hay một tình trạng được bảo vệ nào khác thể theo luật hiện hành phù hợp với các qui định của bang cấm mọi hình thức kỳ thị tương tự, miễn là đương sự thỏa mãn điều kiện nhập học và tuyển dụng của Union University of California. Với tư cách là một cơ sở giáo dục cam kết hoạt động dựa trên các giá trị Cơ đốc, UUC có quyền tuyển dụng nhân viên chấp nhận các giá trị đó.