Cao học Mục vụ

Yêu Cầu Nhập Học

Sau khi hoàn thành Đơn Nhập học trực tuyến, ứng viên cần phải nộp kèm những tài liệu sau cho Giám Đốc Tuyển Sinh để được xét tuyển:

 1. Hai ảnh hộ chiếu
 2. Bản sao giấy chứng minh do chính phủ cấp
 3. Cử nhân nghệ thuật hay khoa học hoặc tương đương được công nhận từ trường đại học hoặc quốc tế.
 4. Bảng điểm chính thức từ tất cả các trường cao đẳng hoặc đại học trước đó đã tham dự
 5. Hai thư giới thiệu; một trong hai phải là từ một mục sư hay người lãnh đạo tôn giáo, một từ một giám sát học tập, nếu có thể.
 6. Một bài làm chứng/tuyên bố cá nhân của ít nhất 500 từ miêu tả động lực của học sinh để nghiên cứu tại UUC
 7. YÊU CẦU VỀ NGÔN NGỮ 

Sinh viên xin học các chương trình tiếng Anh phải chứng minh khả năng thông thạo Anh văn. Ứng viên có tiếng mẹ đẻ không phải là tiếng Anh và chưa có một bằng cấp nào của một trường được công nhận uy tín mà nơi đó tiếng Anh là ngôn ngữ giảng dạy chính thì phải chứng minh khả năng thông thạo Anh ngữ bằng một trong những cách sau đây:

 • Tối thiểu 530 điểm TOEFL PBT (TOEFL thi trên giấy) hoặc 71 điểm TOEFL iBT (TOEFL thi trên internet), 6.5 điểm IELT hoặc 50 điểm PTE;
 • Điểm tối thiểu đạt cấp 3 kỳ thi ACT;
 • Điểm tối thiểu đạt Pre-1 kỳ thi Eiken;
 • Bảng điểm chứng minh đã học ít nhất 30 tín chỉ với điểm trung bình “B” hoặc cao hơn do một trường có uy tín/được công nhận cấp. Sinh viên xin học các chương trình tiếng Việt phải thông thạo ngôn ngữ được sử dụng giảng dạy. Ứng viên phải chứng minh trình độ ngôn ngữ đại học về tiếng Việt bằng một trong những cách sau đây:
  • Ứng viên đến từ những nước có ngôn ngữ chính thức là tiếng Việt;
   hoặc Bằng tốt nghiệp trung học ở một trường có uy tín/được công nhận (có giảng dạy tối thiểu bằng tiếng Việt).

Yêu Cầu Tốt Nghiệp - MA

Sau khi hoàn thành Đơn Nhập học trực tuyến, ứng viên cần phải nộp kèm những tài liệu sau cho Giám Đốc Tuyển Sinh để được xét tuyển:

1. Hai ảnh hộ chiếu
2. Bản sao giấy chứng minh do chính phủ cấp
3. Cử nhân nghệ thuật hay khoa học hoặc tương đương được công nhận từ trường đại học hoặc quốc tế.
4. Bảng điểm chính thức từ tất cả các trường cao đẳng hoặc đại học trước đó đã tham dự
5. Hai thư giới thiệu; một trong hai phải là từ một mục sư hay người lãnh đạo tôn giáo, một từ một giám sát học tập, nếu có thể.
6. Một bài làm chứng/tuyên bố cá nhân của ít nhất 500 từ miêu tả động lực của học sinh để nghiên cứu tại UUC
7. YÊU CẦU VỀ NGÔN NGỮ

Sinh viên xin học các chương trình tiếng Anh phải chứng minh khả năng thông thạo Anh văn. Ứng viên có tiếng mẹ đẻ không phải là tiếng Anh và chưa có một bằng cấp nào của một trường được công nhận uy tín mà nơi đó tiếng Anh là ngôn ngữ giảng dạy chính thì phải chứng minh khả năng thông thạo Anh ngữ bằng một trong những cách sau đây:

• Tối thiểu 530 điểm TOEFL PBT (TOEFL thi trên giấy) hoặc 71 điểm TOEFL iBT (TOEFL thi trên internet), 6.5 điểm IELT hoặc 50 điểm PTE;
• Điểm tối thiểu đạt cấp 3 kỳ thi ACT;
• Điểm tối thiểu đạt Pre-1 kỳ thi Eiken;
• Bảng điểm chứng minh đã học ít nhất 30 tín chỉ với điểm trung bình “B” hoặc cao hơn do một trường có uy tín/được công nhận cấp. Sinh viên xin học các chương trình tiếng Việt phải thông thạo ngôn ngữ được sử dụng giảng dạy. Ứng viên phải chứng minh trình độ ngôn ngữ đại học về tiếng Việt bằng một trong những cách sau đây:
• Ứng viên đến từ những nước có ngôn ngữ chính thức là tiếng Việt;
hoặc Bằng tốt nghiệp trung học ở một trường có uy tín/được công nhận (có giảng dạy tối thiểu bằng tiếng Việt).

Các Môn Học Được Yêu Cầu

Các môn học bắt buộc: 24 Tín chỉ

BBL-501

Tìm Hiểu Cựu Ước

BBL-502

Tìm Hiểu Tân Ước

BBL-503

Giải  Kinh

ETH-501

Đạo Đức Mục Vụ

SFM-501

Các Thói Quen của Đời Sống Tâm Linh

RES-501

Nghiên Cứu và Viết Khảo Luận Trong Giáo Dục Thần Học

THL-501

Thần Học Hệ Thống I

THL-502

Thần Học Hệ Thống II

 

Các môn học tự chọn: 12 tín chỉ

Chọn bốn môn bất kỳ trong các môn sau:

CED-501

 Đốc Giáo Dục

CSL-502

 Vấn  Đốc

EDU-502

Triết Lý Giáo Dục

EDU-503

Dạy Và Học: Các Vấn Đề Căn Bản Trong Giáo Dục

EVG-501

Truyền Bá Phúc Âm Trong Bối Cảnh

LDR-501

Lãnh Đạo Tổ Chức

LDR-502

Lãnh Đạo Với Tinh Thần Tôi Tớ

LDR-503

Nền Tảng Phát Triển Lãnh Đạo Cá Nhân

LDR-505

Người Lãnh Đạo Tôi Tớ Như Một Tác Nhân Biến Cải

LDR-506

Khả Năng Cảm Xúc Trong Lãnh Đạo

MIN-500

Mục Vụ Trong Bối Cảnh Văn Hóa

MIN-504

Phục Hưng Hội Thánh

MIN-505

Xây Dựng Hội Thánh Lành Mạnh

MIN-506

Hợp Tác

MIN-507

Chức Nghiệp trong một Thế Giới Thay Đổi

MIN-511

Mở Hội Thánh Mới

MIN-512

Nghệ Thuật Cố Vấn

PRC-501

Giảng

THL-513

Các Quan Điểm trong Sứ Mạng Cơ Đốc Thế Giới

THL-514

Thần Học Việc Làm

THL-515

Nền Tảng Xây Dựng Thần Học

 

Tiểu luận: Sinh viên chọn một trong hai lựa chọn sau:

 1. Trình bày và bảo vệ tiểu luận thành công
 2. Hoàn thành thêm hai môn học tự chọn

Trình Tự Lấy Lớp

YEAR I

Code #

Course Name

Credits

BBL-501

Introduction to the Old Testament

3

BBL-502

Introduction to the New Testament

3

RES-501

Research and Writing for Theological Education

3

SFM-501

Spiritual Life Practices: Developing A Life of Devotion

3

YEAR II

Code #

Course Name

Credits

BBL-503

Biblical Hermeneutics**

3

THL-501

Systematic Theology I

3

 

Elective 1

3

 

Elective 2

3

YEAR III

Code #

Course Name

Credits

THL-502

Systematic Theology II**

3

ETH-501

Ministerial Ethics

3

 

Elective 3

3

 

Elective 4

3

 

Thesis or Two more elective courses

 

 

**Course has prerequisite requirement

Ngôn ngữ đào tạo: English, or Vietnamese

Mô tả

Cao học Mục vụ là chương trình tích hợp dành cho giới lãnh đạo trong hội thánh địa phương, các giáo hội, các trường Kinh Thánh, các tổ chức hội thánh, hoặc các tổ chức phi lợi nhuận khác. Sinh viên sẽ xem xét một loạt các chủ đề liên quan trực tiếp đến nghiên cứu Kinh Thánh, tư tưởng thần học, chức vụ và sự lãnh đạo.

Mục Tiêu

Sau khi hoàn thành chương trình Cao học Mục vụ, sinh viên tốt nghiệp có thể:

 • Giải thích các bản văn Kinh Thánh cách thông thạo và áp dụng chúng trong bối cảnh chức vụ của mình.
 • Làm rõ tầm nhìn chức vụ và thực hiện nó cách thành thục
 • Hiểu rõ bối cảnh chức vụ và văn hóa của mình.
 • Tăng trưởng thực tiễn cả về thể chất và tâm linh.