Cao Học Thần Học

Yêu Cầu Nhập Học

Sau khi hoàn thành Đơn Nhập học trực tuyến, ứng viên cần phải nộp kèm những tài liệu sau cho Giám Đố Tuyển Sinh để được xét tuyển:

 1. Hai ảnh hộ chiếu
 2. Bản sao giấy chứng minh do chính phủ cấp
 3. Cử nhân nghệ thuật hay khoa học hoặc tương đương được công nhận từ trường đại học hoặc quốc tế.
 4. Bảng điểm chính thức từ tất cả các trường cao đẳng hoặc đại học trước đó đã tham dự
 5. Hai thư giới thiệu; một trong hai phải là từ một mục sư hay người lãnh đạo; một từ một giám sát học tập, nếu có thể.
 6. Một tuyên bố cá nhân của ít nhất 500 từ miêu tả động lực của học sinh để nghiên cứu tại UUC
 7. Yêu Cầu Về Ngôn Ngữ

Sinh viên xin học các chương trình tiếng Anh phải chứng minh khả năng thông thạo Anh văn. Ứng viên có tiếng mẹ đẻ không phải là tiếng Anh và chưa có một bằng cấp nào của một trường được công nhận uy tín mà nơi đó tiếng Anh là ngôn ngữ giảng dạy chính thì phải chứng minh khả năng thông thạo Anh ngữ bằng một trong những cách sau đây:

 • Tối thiểu 530 điểm TOEFL PBT (TOEFL thi trên giấy) hoặc 71 điểm TOEFL iBT (TOEFL thi trên internet), 6.5 điểm IELT hoặc 50 điểm PTE;
 • Điểm tối thiểu đạt cấp 3 kỳ thi ACT;
 • Điểm tối thiểu đạt Pre-1 kỳ thi Eiken;
 • Bảng điểm chứng minh đã học ít nhất 30 tín chỉ với điểm trung bình “B” hoặc cao hơn do một trường có uy tín/được công nhận cấp.

Sinh viên xin học các chương trình tiếng Việt phải thông thạo ngôn ngữ được sử dụng giảng dạy. Ứng viên phải chứng minh trình độ ngôn ngữ đại học về tiếng Việt bằng một trong những cách sau đây:

 • Ứng viên đến từ những nước có ngôn ngữ chính thức là tiếng Việt; hoặc
 • Bằng tốt nghiệp trung học ở một trường có uy tín/được công nhận (có giảng dạy tối thiểu bằng tiếng Việt). 

Các Môn Học Được Yêu Cầu - MDiv

Các môn học bắt buộc: 54 Tín chỉ

BBL-501

Tìm Hiểu Cựu Ước

BBL-502

Tìm Hiểu Tân Ước

BBL-503

Giải Kinh

CED-501

Cơ Đốc Giáo Dục

CHH-501

Lịch Sử Cơ Đốc Giáo I

CHH-502

Lịch Sử Cơ Đốc Giáo II

CSL-502

Tư Vấn Cơ Đốc

ETH-501

Đạo Đức Mục Vụ

EVG-501

Truyền Bá Phúc Âm Trong Bối Cảnh

LDR-501

Lãnh Đạo Tổ Chức

MIN-503

Chức Vụ Chăn Bầy

MIN-505

Xây Dựng Hội Thánh Lành Mạnh

MIN-511

Mở Hội Thánh Mới

PRC-501

Giảng (Homiletics)

RES-501

Nghiên Cứu và Viết Khảo Luận Trong Giáo Dục Thần Học

SFM-501

Các Thói Quan của Đời Sống Tâm Linh

THL-501

Thần Học Hệ Thống I

THL-502

Thần Học hệ Thống II

Các môn học tự chọn: 30 Tín chỉ (10 môn)

Chọn 9 môn bất kỳ trong các môn học dưới đây:

EDU-502

Triết Lý Giáo Dục

EDU-503

Dạy Và Học: Các Vấn Đề Căn Bản Trong Giáo Dục

LDR-502

Lãnh Đạo Với Tinh Thần Tôi Tớ

LDR-503

Nền Tảng Phát Triển Lãnh Đạo Cá Nhân

LDR-505

Người Lãnh Đạo Tôi Tớ Như Một Tác Nhân Biến Cải

LDR-506

Khả Năng Cảm Xúc Trong Lãnh Đạo

MIN-500

Mục Vụ Trong Bối Cảnh Văn Hóa

MIN-504

Phục Hưng Hội Thánh

MIN-506

Hợp Tác

MIN-507

Chức Nghiệp trong một Thế Giới Thay Đổi

MIN-512

Nghệ Thuật Cố Vấn

THL-513

Các Quan Điểm trong Sứ Mạng Cơ Đốc Thế Giới

THL-514

Thần Học Việc Làm

THL-515

Nền Tảng Xây Dựng Thần Học

Trình Tự Lấy Lớp

YEAR I

Code #

Course Name

Credits

BBL-501

Introduction to the Old Testament

3

BBL-502

Introduction to the New Testament

3

RES-501

Research and Writing for Theological Education

3

SFM-501

Spiritual Life Practices: Developing A Life of Devotion

3

THL-501

Systematic Theology I

3

 

YEAR II

Code #

Course Name

Credits

BBL-503

Biblical Hermeneutics**

3

CHH-501

History of Christianity I

3

ETH-510

Ministerial Ethics**

3

THL-502

Systematic Theology II**

3

 

Elective 1

3

 

YEAR III

Code #

Course Name

Credits

CHH-502

History of Christianity II**

3

CED-501

Christian Education

3

LDR-501

Organizational Leadership

3

 

Elective 2

3

 

Elective 3

3

 

YEAR IV

Code #

Course Name

Credits

MIN-503

Pastoral Ministry**

3

PRC-501

Homiletics**

3

 

Elective 4

3

 

Elective 5

3

 

Elective 6

3

 

YEAR V

Code #

Course Name

Credits

CSL-502

Christian Counseling

3

EVG-501

Evangelism in Context

3

 

Elective 7

3

 

Elective 8

3

 

YEAR VI

Code #

Course Name

Credits

MIN-505

Building Healthy Churches

 

MIN-511

Church Planting

3

 

Elective 9

3

 

Elective 10

3

 

**Course has prerequisite requirement. Total credits: 84

Cao Học Thần Học (Download PDF)

Mô Tả

Chương trình Cao Học Thần Học (M.Div.) được soạn để bồi dưỡng và trang bị cho mục sư và nhà lãnh đạo để phục vụ trên cương vị là người lãnh đạo Cơ Đốc có khải tượng trong bối cảnh đa nguyên và đa văn hóa ngày nay. Ngoài những kỹ năng mục vụ truyền thống về Kinh Thánh và thần học, kỹ năng truyền thông hiệu quả, sự nhạy bén và chính chắn về tâm linh, lòng say mê truyền giảng và chăm sóc, chương trình Cao Học Thần Học của UUC còn có những khía cạnh ít thấy trong các chương trình M.Div. truyền thống như sự liên thông toàn cầu trong thế giới ngày nay, tầm quan trọng của sự hiểu biết về đô thị hóa, những nguyên tắc lãnh đạo hiệu quả, sự am hiểu tổ chức, và nhu cầu biến đổi xã hội. Sinh viên tốt nghiệp sẽ được trang bị đầy đủ để phục vụ có hiệu quả trên cương vị mục sư chính thức và chức sắc lãnh đạo trong các hội thánh, tổ chức và/hay cơ quan mục vụ Cơ Đốc giáo.

Mục Tiêu Học Tập

Sau khi hoàn thành chương trình Cao học Thần học, sinh viên tốt nghiệp có thể:

 1. Hiểu biết về thần học kinh thánh và lịch sử cũng như truyền đạt nó cách hiệu quả.
 2. Tăng trưởng thực tiễn cả về thể chất và thuộc linh
 3. Lập kế hoạch, tổ chức, và hướng dẫn các hoạt động phát triển hội thánh và cải cách Hội thánh.
 4. Vận động Hội thánh nhằm thay đổi xã hội, giải quyết xung đột, và sứ mạng toàn cầu.
 5. Lãnh đạo hiệu quả bằng cách tổ chức và quản lý việc cố vấn nhân sự trong các mục vụ của họ tại gia đình, hội thánh và sở làm.