Tiến Sĩ Mục Vụ

Chương Trình Trực Tuyến Được Công Nhận Accredited by Distance Education Accrediting Commission & Council On Higher Education Accreditation

 • Được công nhận
 • Giáo sư kinh nghiệm
 • Thời gian uyển chuyển
 • Học phí nhẹ nhàng
 • Có học bổng

Sứ Mạng Của Trường UUC

Union University of California là trường Đại Học Cơ Đốc trực tuyến cam kết khắc phục những rào cản về ngôn ngữ, hạn chế đi lại và tài chính nhằm trang bị hiệu quả cho những sinh viên hầu việc Chúa tại nơi cư trú và trong ngành nghề của họ.

Mục tiêu

Những mục tiêu Chương trình đào tạo Tiến sĩ Mục vụ của UCC đề ra là để: • Đào tạo lãnh đạo cho các ngành nghề thuộc về mục vụ và học thuật; • Trang bị lãnh đạo cho các mục vụ đa dạng của Hội Thánh; • Phục vụ như một nguồn giáo dục và thần học cho các cộng đồng địa phương, toàn quốc, và toàn cầu.

Kết Quả Của Chương Trình

Mục đích của Chương trình đào tạo Tiến sĩ Mục vụ là để nâng cao năng lực và kỹ năng của những lãnh đạo trong các mục vụ. Chương trình đào tạo được thiết lập nhằm hỗ trợ các nghiên cứu sinh phát huy năng lực chuyên môn của họ, bao gồm cách phản biện về mục vụ, kỹ năng giao tiếp ứng xử, khả năng diễn giải thần học, và các kỹ năng đặc trưng cho việc phục vụ trong những bối cảnh riêng biệt. Cụ thể hơn, các tiêu chí của Chương trình đào tạo Tiến sĩ Mục vụ hướng đến việc phát triển các nhà lãnh đạo là những người có khả năng

 • Thể hiện sự lưu loát trong lối tư duy phản biện qua cách suy nghĩ độc lập và khả năng ứng phó linh động với vấn đề đa sắc tộc.
 • Áp dụng các nguyên tắc Thánh Kinh nhằm đem lại các giá trị và kết quả cho bất kỳ mục vụ nào.
 • Chẩn đoán nhu cầu của cộng đồng và thực thi giải pháp dựa trên Thánh Kinh để đáp ứng đúng các nhu cầu.
 • Phân tích các xu hướng tri thức đương thời và phát triển chiến lược nhằm phổ biến các xu hướng này trong việc giảng dạy và phục vụ hữu ích.
 • Nhận diện và nghiên cứu các nan đề xã hội, mở ra các cơ hội truyền giáo, đồng thời tiếp sức cho các tín hữu để đáp ứng đúng nhu cầu.
 • Phối hợp các kỹ năng nghiên cứu, kỹ năng giao tiếp bằng
  ngôn từ lẫn văn bản, cùng với kỹ năng lãnh đạo nhằm
  đưa ra giải pháp cho việc nắm bắt cơ hội truyền giáo.

Điều Kiện Tuyển Sinh

Các ứng viên phải đạt tối thiểu những yêu cầu sau để được xét tuyển vào chương trình đào tạo học vị Tiến sĩ Mục vụ:

 • Văn bằng Cao học Thần học (MDiv) hoặc tương đương, hoặc Cao học về thần học mục vụ và/hoặc mục
  vụ liên quan (MT – chuyên về nghiên cứu Thần học) được cấp bởi học viện được công nhận.
 • Điểm trung bình tốt nghiệp tối thiểu 3.0 (thang điểm 4.0) với học vị kể trên.
 • Chức vụ lãnh đạo mục vụ. Các ứng viên phải có tối thiểu ba năm phục vụ trong các tổ chức của hội thánh
  hoặc các loại hình tổ chức khác của mục vụ.
 • Chứng minh khả năng viết tốt và soạn được một đề án tiến sĩ. Các ứng viên phải nộp bằng chứng thể hiện kỹ năng viết hàn lâm – một bài luận về mục vụ từ 6 – 10 trang.

Vui Lòng Liên Lạc

Văn Phòng Ghi Danh: admissions@uuc.edu
Điện thoại: (714) 903-2762
14200 – Goldenwest St. Westminster, CA 92683

GHI DANH ONLINE

 • Log on www.UUC.edu
 • Click on “Languages”
 • Chọn “Vietnamese School of Theology”
 • Hoặc www.vst.uuc.edu, chọn “Tuyển Sinh”

Quý vị có thể gọi tham khảo với
Giám Đốc Chương Trình:
Mục sư Nguyễn Xuân Sơn, DMin
714-231-9557; Email: sonn@uuc.edu
Mục sư Chritian Phan Phước Lành, Ed.D
206-240-2605; Email: christian.phan@uuc.edu